Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych polega na stałej i zorganizowanej kontroli bezpieczeństwa obiektu przed wszystkimi zjawiskami, które mogą zagrozić jego wyposażeniu i przebywającym w nim osobom. W Agencji Detektywistycznej i Ochrony JOKER jest on  prowadzony przez Stacje Monitorowania.


Dane są przesyłane za pośrednictwem technologii GPRS, GSM, radiowej oraz po liniach komutowanych. Wykorzystanie nadajników GPRS wraz z wydzierżawionym od Polskiej Telefonii Cyfrowej prywatnym zamkniętym APN do transmisji danych gwarantuje niezawodność oraz skuteczną ochronę antysabotażową.


Zastosowana technologia GPRS pozwala np. na monitorowanie sygnałów testowych z dużą częstotliwością (kilka do kilkunastu razy na dobę) bez generowania dodatkowych kosztów za przesył. Rozwiązanie to daje gwarancję stałej kontroli bezpieczeństwa obiektu oraz natychmiastowego odbioru sygnałów alarmowych.