Obsługa kontraktów ogólnopolskich

Zasięg działania systemu obejmuje cały kraj. Wykorzystanie różnych mediów transmisji pozwala na pewne monitorowanie obiektów, niezależnie od położenia i zasięgów operatorów telefonii komórkowej. Umożliwia to jednolitą obsługę i monitorowanie obiektów klientów sieciowych, posiadających placówki na terenie całego kraju.