Dozór obiektów

Osobom, które nie zdecydują się na stały monitoring i całodobową ochronę obiektu za pomocą systemu alarmowego, proponujemy wybór innej formy zapewnienia bezpieczeństwa. Może zostać ona zagwarantowana dzięki naszej Grupie Interwencyjnej, która dokonuje regularnej kontroli budynku, wykorzystując do tego pojazdy zapobiegawcze. Usługa dozoru obiektów ma charakter prewencyjny, mający na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń: na przykład kradzieży czy dewastacji mienia.