Ochrona obiektów przemysłowych

Obiekty przemysłowe charakteryzują się dużym przepływem personelu, dostawców oraz odbioru. W tej sytuacji kluczowa jest kompleksowa ochrona zabudowań, terenów zewnętrznych, ogrodzeń i wszystkich bram wjazdowych. Bardzo ważne jest zachowanie strefy zamkniętej i ścisła kontrola osób/pojazdów próbujących uzyskać wejście do strefy chronionej.

Podejmujemy szereg działań, które zapewniają obiektom przemysłowym skuteczną ochronę. Nasi pracownicy patrolują teren zakładów produkcyjnych oraz magazynowych i interweniują, gdy tylko pojawi się zagrożenie lub zostanie zakłócony porządek. Usługa ochrony obiektów przemysłowych obejmuje ochronę przed wstępem osób nieupoważnionych, włamaniami, kradzieżami i uszkodzeniami wyposażenia. Każdego dnia nasi pracownicy sprawdzają stan nadzorowanych pomieszczeń.