Klazula informacyjan dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o, oraz współadministrator Joker Sp. z o.o, Joker Security Sp. z o.o. oraz Olimpia Konwój Sp. z o.o
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 61 852 80 32 lub adresem email iod@joker-security.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, reklamacji, złożenia oferty handlowej, cenowej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji ofert, przyszłej ewentualnej umowy, reklamacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania oferty, ewentualnej umowy, reklamacji a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi/ograniczy realizację zawartej umowy oraz prowadzenie działań posprzedażowych, marketingowych i reklamacyjnych.

rolex datejust damski m279381rbr 0011 28mm bransoletka jubileuszowa