Konwojowanie wartości pieniężnych

Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER wykonuje konwojowanie wartości pieniężnych na terenie całego kraju. Usługa jest świadczona przy pomocy bankowozów oraz pojazdów przystosowanych do przewozu pieniędzy.


Większość zleceń realizujemy własnymi środkami, a w przypadku kontraktów przekraczających nasze możliwości techniczne współpracujemy z długoletnimi podwykonawcami (podpisaliśmy umowy podwykonawstwa z blisko 100 firmami z całej Polski). Co jednak warto zaznaczyć: za wszystkie usługi wykonywane na podstawie umów zawartych ze zleceniodawcami odpowiadamy jak za realizowane środkami własnymi.


Dla właściwej koordynacji wszystkich działań wynikających z zawartych kontraktów utworzyliśmy 9 Centrów Konwojowych, które przyjmują zlecenia przez całą dobę. Prawidłową współpracę wszystkich Centrów nadzoruje grupa koordynatorów w Centrali w Poznaniu. System ten jest następstwem wieloletnich doświadczeń i ulega ciągłym modyfikacjom w celu jeszcze lepszego dostosowania do potrzeb naszych Klientów (banków, urzędów, sieci handlowych, stacji benzynowych i hurtowni).