Pozostałe systemy

Poza systemami kontroli dostępu, włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej nasza agencja proponuje inne formy technicznych zabezpieczeń, takie jak:


– RCP (Rejestracja Czasu Pracy), czyli system, który pomaga w rozliczaniu godzin pracy pracowników na podstawie odbicia karty dostępowej lub wpisania kodu przypisanego do konkretnego użytkownika.


– KD (Kontrola Dostępu) – rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie dostępu do konkretnych pomieszczeń poprzez odseparowanie ich od reszty firmy specjalnymi zamkami szyfrowymi czy kontrolerami przejść. Systemy kontroli można łączyć z systemami RCP, monitorując ruch pracowników w firmie, czas spędzony w obrębie stanowiska pracy i zabezpieczając np. pomieszczenia techniczne lub halę produkcyjną przed wejściem osób postronnych.


– Kontrola pracy wartownika – system pozwalający kontrolować pracę ochrony fizycznej w obiektach. Możliwe jest monitorowanie w trybie online lub po sczytaniu zdarzeń z urządzenia rejestrującego – w zależności od zainstalowanego systemu kontroli.