Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostępu to jeden z najczęściej wdrażanych systemów zabezpieczeń technicznych. Składa się z szeregu powiązanych ze sobą urządzeń, które mają ograniczyć użytkownikom korzystanie z części systemu. Pozwolenie dostępu jest weryfikowane w zależności od urządzenia identyfikującego, które zostanie zainstalowane.


Zastosowanie takich systemów zapewnia pracownikom bezpieczeństwo, a równocześnie umożliwia im spokojne wykonywanie obowiązków zawodowych. Dobieramy instalację po rozmowie z Klientami i projektujemy taki system, który spełni ich oczekiwania.


Nasze systemy kontroli dostępu pozwalają na: kontrolę osób próbujących się dostać do budynku, zwiększenie motywacji pracowników, ograniczenie dostępu do niektórych miejsc czy danych firmy, znaczne zmniejszenie ryzyka utraty informacji, możliwość integracji z systemem alarmowym oraz możliwość określenia kilku poziomów dostępu. Stanowią doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu.