Asysty

Jedną z form konwoju świadczonego przez Agencji Detektywistycznej i Ochrony JOKER są asysty, które polegają na transporcie przesyłki w obecności osoby, która za ową przesyłkę odpowiada (może to być zleceniodawca lub wskazany przez niego pracownik). Nasi konwojenci asystują również przy zamykaniu lokalu oraz eskortowaniu osób wykonujących tę czynność we wskazane miejsce (do banku czy domu).