Grupy interwencyjne JOKER

Agencja JOKER posiada wydzielone Grupy Interwencyjne działające na obszarze objętym monitorowaniem alarmów. Do zakresu ich działania należy natychmiastowa interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności: bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób, kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu czy rabunku, prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane, prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionych obiektów, pożaru i innych zadań zleconych.

Wszyscy pracownicy Grup Interwencyjnych posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej i systematycznie przechodzą szkolenia dotyczące działania w zakresie ochrony mienia, zasad ochrony fizycznej, doskonalenia umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W razie potrzeby, na polecenie Dyżurnego, Grupy Interwencyjne nawiązują ze sobą współpracę. Skuteczność działania patroli jest zapewniona dzięki łączności radiotelefonicznej między dowódcą oddziału a operatorem Stacji Monitorowania.