Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Podstawowym zadaniem systemów alarmowych jest wykrycie włamania lub sytuacji zagrożenia i powiadomienie odpowiednich służb lub właściciela. Głównym elementem takiego systemu jest centrala, do której podłączone są pozostałe elementy: czujniki, manipulatory lub sterowniki radiowe i sygnalizatory. Nowoczesne mikroprocesowe centrale alarmowe dają możliwość automatycznego uzbrajania i rozbrajania, zdalnego monitorowania, zapamiętywania wszystkich zdarzeń i operacji oraz ochrony z innymi systemami ochrony mienia i automatyki domowej.


Systemy alarmowe dobieramy w taki sposób, by w 100% spełniały swoje zadanie w budynkach, na terenie których zostaną zainstalowane (uwzględniając przy tym specyfikę obiektu, zagrożenia w nim występujące oraz wartość chronionego mienia). Instalacje, które montujemy znajdują szerokie zastosowanie w sklepach, mieszkaniach, małych firmach, bankach, zakładach przemysłowych, obiektach magazynowych, budynkach biurowych i domach jednorodzinnych.